Colofon.

muis-wit

Belangrijke informatie.

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Voor de juistheid en volledigheid van de in dit e-magazine opgenomen informatie kunnen wij niet instaan. De aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie is (behoudens opzet of grove schuld) uitgesloten.

De in dit magazine verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Een beslissing om te gaan beleggen in Robeco producten kan en mag uitsluitend worden gebaseerd op de informatie uit een definitief prospectus en een document met Essentiele Beleggersinformatie (indien en voorzover vereist) alsmede andere informatie zoals (half) jaarverslagen van het betreffende Robeco product.

Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Het welkomstmagazine is een uitgave van Robeco.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn